Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

KTHMA, KTHMATA

Αυτό είναι ένα πραγματικό παράδειγμα προώθησης ιστοσελίδας στην πρώτη σελίδα της google έτοιμης ιστοσελίδας για το κτήμα Φιλόκαλις.

Η προεργασία ξεκίνησε στις 25-10-2015 ενώ η δημοσίευση του παρόντος ξεκίνησε στις 26-10-2015.Θα ενημερώσουμε στο τέλος του ίδιου άρθρου μόλις έχουμε τελικά αποτελέσματα για τον ακριβή χρόνο επίτευξης του αποτελέσματος. Για τις λέξεις κλειδιά κτήματα, κτήματα γάμουαίθουσες δεξιώσεων πώς μπορεί κάποιος να εγγυηθεί εμφάνιση του κτήματος Φιλόκαλις στο Κορωπί στην πρώτη σελίδα google;
ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ